STATISTIK PEGAWAI DAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

NO  JABATAN  UMUR JUMLAH JENIS KELAMIN   JUMLAH   JABATAN   PANGKAT (GOLONGAN/RUANG)                JUMLAH  
17-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >50 L P  CPNS PNS  I/c I/d II/ II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
 1.  KETUA - - - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
 2.  WAKIL KETUA - - - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
 3.  HAKIM - - - 1 - - - -  1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1
 4.  PANITERA - - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
 5.  PANITERA MUDA HUKUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 6.  PANITERA MUDA GUGATAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7.  PANITERA MUDA PERMOHONAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 8.  PANITERA PENGGANTI - - 1 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1
 9.  SEKRETARIS - - - - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
 10.  KASUB BAG. KEPEGAWAIAN ORTALA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 11.  KASUB BAG. UMUM & KEUANGAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 12.  KASUB BAG. PERENCANAAN, IT PELAPORAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 13.  ARSIPARIS PELAKSANA - 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1
 14.  ANALIS PERKARA PERADILAN - 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
 15.  PENGELOLA PERKARA - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - 2
 16.  PRANATA KOMPUTER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 17.  JURU SITA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 18.  JURU SITA PENGGANTI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 19.  STAF PELAKSANA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 20.  CPNS/ CAKIM - - 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
 21  Tanaga Kontrak/ Honorer  -  2  3 2  2  -  -  9  7  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9
Jumlah 19
  • dukacita.jpg
  • dukacitamenpan.jpg
  • Pel-ketuaBARU.jpg
  • Pel-PP.jpg
  • Pel-Waki-nurlainil.jpg